Strona główna / Strona główna / Produkty / Dla biznesu
 

Paragon Protect & Restore 3

Paragon Protect & Restore 3 to efektywne narzędzie do zaawansowanego tworzenia kopii zapasowych oraz przywracania ratunkowego dla środowisk wirtualnych oraz fizycznych z możliwością centralnego zarządzania. Aplikacja pracuje bezbłędnie z hypervisorami dla tworzenia kopii zapasowych, replikacji maszyn wirtualnych oraz natychmiastowego przywracania. Konsola centralnego zarządzania pozwala użytkownikowi na konfigurację zasad przechowywania i tworzenia kopii zapasowych, lokalizacji magazynów oraz wykonywanie przywracania, a wszystko to z poziomu jednej konsoli. Produkt dostępny jest w angielskiej wersji językowej.Paragon Protect & Restore 3 to:

 • Zarządzanie wirtualnymi oraz fizycznymi maszynami przy pomocy jednej konsoli
 • Tworzenie kopii zapasowych oraz replikacja gościnnych maszyn ESX
 • Tworzenie kopii zapasowych gościnnych maszyn Hyper-V
 • Oparte o agenta tworzenie kopii zapasowych hosta Hyper-V, maszyn fizycznych Windows oraz systemów odpornych na błędy
 • Tworzenie kopii zapasowych z poziomu aplikacji bazy danych email MS Exchange
 • Zdalne odzyskiwanie oraz przywracanie niezależne od sprzętu

Wybierz i kup odpowiedni produkt z serii Paragon Protect & Restore:
PPR Physical Server Edition

Oparta o agenta ochrona dla fizycznych serwerów Windows, tworzenie kopii zapasowych Exchange z poziomu aplikacji, deduplikacja, podwójne tworzenie kopii zapasowych i archiwizowanie, przechowywanie danych, konsole zdalnego zarządzania oraz architektura rozporoszona.
Licencja na jeden serwer fizyczny. Rabaty na licencje wielostanowiskowe dostępne są na 2-4, 5-9, 10+ serwerów

2846.00 zł
(1 serwer)
PPR Physical Workstation Edition

Oparta o agenta ochrona dla stacji roboczych Windows, przechowywanie danych, konsole zdalnego zarządzania oraz architektura rozporoszona.
Licencja na jedną fizyczną stację roboczą. Rabaty na licencje wielostanowiskowe dostępne są na 1-9, 10-49, 50+ stacji roboczych

262.00 zł
(1 stacja robocza)
PPR VMware vSphere Edition

Niewymagająca agenta ochrona dla maszyn gościnnych vSphere, replikacja maszyn wirtualnych, deduplikacja, podwójne tworzenie kopii zapasowych i archiwizowanie, przechowywanie danych, konsole zdalnego zarządzania oraz architektura rozporoszona.
Licencja na całkowitą liczbę gniazd (używanych gniazd CPU) w całym środowisku wirtualnym. Rabaty na licencje wielostanowiskowe dostępne są dla 2-8, 9-20, 21+ gniazd CPU

2656.00 zł
(1 zajęte gniazdo)
PPR Hyper-V Edition

Niewymagająca agenta ochrona dla maszyn gościnnych Hyper-V, deduplikacja, podwójne tworzenie kopii zapasowych i archiwizowanie, przechowywanie danych, konsole zdalnego zarządzania oraz architektura rozporoszona.
Licencja na całkowitą liczbę gniazd (używanych gniazd CPU) w całym środowisku wirtualnym. Rabaty na licencje wielostanowiskowe dostępne są dla 2-8, 9-20, 21+ gniazd CPU

2656.00 zł
(1 zajęte gniazdo)
PPR Hyper-V Premium Edition

Oparta o agenta ochrona dla hosta Hyper-V oraz niewymagająca agenta ochrona dla jego maszyn gościnnych, deduplikacja, podwójne tworzenie kopii zapasowych i archiwizowanie, przechowywanie danych, konsole zdalnego zarządzania oraz architektura rozporoszona.
Licencja na całkowitą liczbę gniazd (używanych gniazd CPU) w całym środowisku wirtualnym. Rabaty na licencje wielostanowiskowe dostępne są dla 2-8, 9-20, 21+ gniazd CPU

3796.00 zł
(1 zajęte gniazdo)

Główne funkcje programu i korzyści płynące z używania Paragon Protect & Restore 3:


Funkcje Korzyści
Ochrona vSphere
Niewymagające agenta tworzenie kopii zapasowych maszyn gościnnych Znaczne ulepszenie wydajności tworzenia kopii zapasowych przy zminimalizowaniu przeładowania na maszynach docelowych oraz hypervisorach. Aplikacja pozwala na utworzenie kopii zapasowych całych maszyn wirtualnych vSphere (Windows, Linux itp.) w trybie online oraz offline.
Niewymagające agenta replikacje maszyn gościnnych Replikacja zapewnia najlepszy czas przywracania, dzięki utylizacji klonów (replik) docelowych maszyn na wybranym magazynie danych ESX
Oparte o agenta tworzenie kopii zapasowych systemów odpornych na błędy oraz niekomercyjnych ESX Ponieważ ochrona niewymagająca agenta poprzez mechanizm migawek VMware jest niedostępna dla systemów odpornych na błędy VMware oraz gości niekomercyjnych hostów ESX, program zapewnia im ochronę za pomocą dostępnego agenta
Uruchamianie replik Określona replika może zostać poprawnie odłączona z procesu replikacji, a następnie uruchomiona w zaledwie kilka sekund, aby administrator mógł przywrócić z niej system minimalizując czas przestoju.
Przywracanie na oryginalną/nową lokalizację Podczas przywracania na oryginalną lokalizację, oryginalna maszyna zostanie automatycznie usunięta. Podczas przywracania na nową lokalizację, administrator zostanie poproszony o podanie nowej nazwy dla maszyny, hosta oraz bazy danych. Plik konfiguracyjny maszyny wirtualnej zostanie odpowiednio zmodyfikowany
Obsługa VMware CBT VMware Changed Block Tracking zapewnia utworzenie pełnych lub inkrementalnych kopii zapasowych oraz replik możliwe najszybciej
Obsługa Paragon ITE Paragon’s Image Transfer Engine to alternatywny sposób na śledzenie zmian w danych. Technologia ta jest automatycznie używana, jeśli VMware CBT zawiedzie
Ochrona Hyper-V
Niewymagające agenta tworzenie kopii zapasowych maszyn gościnnych Tworzenie kopii zapasowych dowolnych maszyn wirtualnych hosta Windows Hyper-V Server 2012 (Windows, Linux itp.) w trybie offline lub online
Oparte o agenta tworzenie kopii zapasowych hosta Hyper-V Program pozwala chronić całego hosta Hyper-V lub jego indywidualne woluminy za pomocą wbudowanego agenta fizycznego
Przywracanie maszyny wirtualnej na oryginalną/nową lokalizację Podczas przywracania na oryginalną lokalizację, oryginalna maszyna wirtualna zostanie automatycznie usunięta. Podczas przywracania na nową lokalizację, administrator zostanie poproszony o podanie nowej nazwy dla maszyny, hosta oraz bazy danych. Plik konfiguracyjny maszyny wirtualnej zostanie odpowiednio zmodyfikowany
Obsługa Paragon ITE Technologia Paragon’s Image Transfer Engine używana jest do śledzenia zmian danych oraz zapewnia szybkość podczas tworzenia pełnych lub inkrementalnych kopii zapasowych, przy minimalnym obciążeniu hosta Hyper-V
Ochrona maszyn fizycznych
Oparte o agenta tworzenie kopii zapasowych Wbudowany agent pozwala każdej docelowej maszynie fizycznej na interakcję z infrastrukturą oraz wykonywanie zadań tworzenia kopii zapasowych
Tworzenie kopii zapasowych całych maszyn Ochron całych maszyn gwarantuje pełne bezpieczeństwo
Szczegółowe wykonywanie kopii zapasowych Ochrona wybranych woluminów pozwala zminimalizować czas tworzenia kopii zapasowych oraz wielkość magazynu
Jednoetapowy kreator Jednoetapowy kreator pozwala natychmiast skonfigurować i rozpocząć ochronę pojedynczego serwera fizycznego lub stacji roboczej
Tworzenie kopii zapasowych spoza domeny Ochrona nie tylko członków domeny na której jest wdrożona, ale także dla wszystkich dostępnych w sieci
Zdalne przywracanie Administrator może zainicjować proces przywracania danych woluminów zdalnie z jednej z konsol zarządzania
Przywracanie typu "bare-metal" Maszyna uruchamiana jest ze specjalnego nośnika ratunkowego opartego o WinPE. Po połączeniu do infrastruktury, administrator ręcznie określa wymaganą maszynę, wolumin i punkt przywracania
Paragon Recovery-ID Automatyczne i zdalne wykonywanie operacji przywracania bez udziału użytkownika
Przywracanie na nieznany sprzęt Pozwala administratorowi przywrócić maszynę opartą na Windows bezpośrednio na nieznany sprzęt bez konieczności ponownej instalacji systemu operacyjnego, aplikacji oraz ponownej konfiguracji systemu
Ochrona MS Exchange
Ochrona z poziomu aplikacji Program pozwala na tworzenie kopii zapasowych baz danych MS Exchange 2007/2010/2013
Nowość! Łańcuchy inkrementalne i deduplikacja danych z poziomu bloku Używanie inkrementalnych kopii zapasowych pozwala na uzyskanie dodatkowej elastyczności, dzięki różnym znacznikom czasowym
Nowość! Natychmiastowa kopia zapasowa pojedynczego bloku Nawet podczas tworzenia pełnej kopii zapasowej, PPR analizuje i przenosi jedynie bloki bazy danych, które uległy zmianie od czasu tworzenia ostatniej kopii zapasowej, co pozwala na optymalizację przeciążenia na serwerze oraz magazynie kopii zapasowych
Automatyczne przywracanie z uszkodzonych inkrementów Jeśli MS Exchange nie pozwoli na utworzenie inkrementalnej kopii zapasowej, program automatycznie rozpocznie tworzenie pełnej kopii zapasowej
Szeroki wybór opcji z poziomu bazy danych Program pozwala na przywracanie danych lub całych grup magazynów na raz do ich oryginalnej lub alternatywnej lokalizacji
Elastyczne przywracanie z poziomu skrzynki pocztowej Aplikacje pozwala na przywracanie wybranych skrzynek pocztowych. Domyślnie ich zawartość zostanie przywrócona do oryginalnej lokalizacji, aby upewnić się, że żadne elementy poczty nie zostaną utracone. Jeśli jest taka konieczność, administrator może określić dowolną skrzynkę pocztową oraz folder, do którego wybrane dane zostaną przywrócone
Obsługa replik Exchange oraz konfiguracja klastra Program w pełni obsługuje DAG (Database Availability Group), SCC (Single Copy Cluster), LCR (Local Continuous Replication), CCR (Cluster Continuous Replication), SCR (Standby Continuous Replication), SIOS (Single Instance Object Storage) oraz High Availability i Site Resilience
Integracja z PEGR Podczas używania aplikacji wraz z PEGR, administrator może łatwo połączyć kopię zapasową bazy danych do programu MS Outlook, aby przejrzeć i wypakować poszczególne wiadomości
Ogólne opcje obrazowania i replikacji
Obsługa wielu magazynów Dane kopii zapasowych można przechowywać na bazach danych ESX, dyskach lokalnych, UNC (udziały sieciowe), NAS, SAN, FTP/SFTP oraz w chmurze (Amazon S3)
Wielopoziomowa infrastruktura magazynu Program bardzo dobrze radzi sobie z problemem podwójnej ochrony. Podwójne tworzenie kopii zapasowych lub replikacja na zarządzane (kontrolowane przez infrastrukturę aplikacji) magazyny bądź archiwizowanie danych kopii z zarządzanych na niezarządzane magazyny pozwala na podwójną ochronę docelowych systemów
Ulepszony format tworzenia kopii zapasowych Firma Paragon zastosowała nowy format pVHD (Paragon Virtual Hard Drive) - specjalny wirtualny dysk twardy, zoptymalizowany do przechowywania kopii zapasowych wirtualnych lub fizycznych maszyn. Jest on bardzo wydajny dla łańcuchów inkrementalnych, ponownej duplikacji danych oraz synchronizacji. pVND nie posiada ograniczeń, jakie dotyczą zwykłych dysków wirtualnych, takich jak słaby poziom kompresji, kontrola spójności czy możliwości szyfrowania. W rezultacie pozwala na uzyskanie kopii zapasowych, czterokrotnie mniejszych niż oryginalny obiekt
Nowość! Deduplikacja danych kopii zapasowej Poprzez połączenie lokalnych oraz sieciowych magazynów kopii zapasowych z lokalnym magazynem deduplikacji, Administrator upewnia się, że magazyny nie zawierają duplikatów danych, co znacznie pozwala zmniejszyć wymagania co do wielkości magazynów. Poza tym deduplikacja pozwala zmniejszyć ruch w sieci, ponieważ jedynie wybrane bloki danych przenoszone są do magazynów.
Elastyczny mechanizm planowania Zasady ochrony można zaplanować co kilka minut, co godzinę, codziennie, raz w tygodniu lub co miesiąc
Ulepszony mechanizm przechowywania danych Pozwala efektywnie kontrolować żywotność kopii zapasowych oraz miejsce zajęte na magazynach
Filtry wykluczania/załączania dla kopii zapasowych Pozwalają na przyśpieszenie procesu tworzenia kopii zapasowej oraz zminimalizowanie zajętego miejsca na magazynach
Odzyskiwanie z poziomu plików Program pozwala przejrzeć zawartość obrazu wirtualnej lub fizycznej kopii zapasowej oraz replik maszyny wirtualnej, aby przywrócić poszczególne pliki i/lub foldery. Wybrane dane można przywrócić lokalnie (na maszynie na której zainstalowana jest konsola) lub do udziału sieciowego
Natychmiastowe przywracanie Natychmiastowe przywracanie dostępne jest przy pomocy NFS (Network File System) lub UIM (Paragon's Universal Image Mounter)
Przeglądarka magazynu Dla łatwiejszego zarządzania magazynami, można je przeglądać. Administrator posiada listę wszystkich utworzonych kopii i replik, dzięki czemu może łatwo odnaleźć wymaganą kopię lub usunąć te, których już nie potrzebuje
Obsługa Microsoft VSS Usługa Microsoft Volume Shadow Copy Service pozwala na zachowanie 100% spójności danych podczas robienia migawek maszyn z systemem Windows
Obsługa Paragon UFSD Sterownik Paragon Universal File System Driver zapewnia szybki i wiarygodny dostęp do większości systemów plików
Opcje migracji
Migracja pomiędzy bazami danych ESX Pozwala na migrację maszyny wirtualnej ESX na inną bazę danych
Migracja P2P Technologia Paragon Adaptive Restore™ gwarantuje, że dowolny system Windows od wersji 2000 uruchomi się na nieznanym sprzęcie, dzięki automatycznemu umieszczeniu wymaganych sterowników oraz wykonaniu innych czynności koniecznych do migracji tego typu
Migracja V2P Połączenie tworzenia kopii zapasowej opartej o agenta oraz technologii Paragon Adaptive Restore pozwala na łatwą konwersję maszyny wirtualnej na fizyczną
Migracja V2V Program zapewnia opcję migracji wirtualnych serwerów oraz stacji roboczych z VMware ESX na Hyper-V i odwrotnie
Zarządzanie i administracja
Rozproszona architektura Zapewnia skalowalność dla rosnących środowisk oraz średnich i dużych przedsiębiorstw
Konsola zarządzania PPR Scentralizowany, łatwy w użytkowaniu interfejs do zarządzania wszystkimi wirtualnymi i fizycznymi maszynami
Bieżące statystyki, powiadomienia i raporty Produkt posiada narzędzie monitorujące. Konsola pomaga na uzyskanie bieżących statystyk na temat dowolnej aktywności wykonywanej w danym momencie, a także wskazuje filtr błędów, ostrzeżenie o nadchodzących wydarzeniach, pozwala ustawić powiadomienia e-mail oraz przesyła raporty o danych wydarzeniach
Efektywne rozwiązywanie problemów Każda aktywność użytkownika lub usługi jest zapisywana, co pozwala wykryć źródło każdego problemu. Wbudowana opcja Zapis logów pozwala zapisać dzienniki i przesłać do naszej pomocy technicznej
Łatwe aktualizacje/uaktualnienia Wszystkie składniki infrastruktury można zaktualizować bezpośrednio z konsoli, co zapewnia spójność bazy danych
Paragon ProTran Paragon ProTran to unikalny protokół transferu danych, specjalnie zoptymalizowany do wykonywania pracy na utajonych połączeniach, poprzez automatyczne połączenie kilku TCP/IP, co pozwala na znaczne zwiększenie wydajności transferu danych


Składniki Paragon Protect & Restore 3: Administration/Installation Server, Backup Server, Management Consoles


Systemy operacyjne

 • Microsoft® Windows® XP SP3
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows 8.1
 • Windows Server® 2003 SP2
 • Windows Server 2008 R1/R2
 • Windows Server 2012 R1/R2

Wymagania systemowe

 • Pamięć RAM: min. 2GB
 • Procesor: x86/x64 (min. 2 rdzeniowy / 4 rdzeniowy dla Backup Server)
 • Miejsce na dysku do instalacji na serwerze administratora: 400MB
 • Miejsce na dysku dla Backup Server: 200MB
 • Miejsce do zainstalowania Konsoli: 50MB
 • Poświadczenia: Poświadczenia administratora domeny
 • Środowisko: Domena usługi Active Directory
 • Usługi: Uruchomiona usługa WMI (Windows Management Instrumentation)


Agenci Protect & Restore 3


Systemy operacyjne

 • Microsoft® Windows® XP SP3
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows 8.1
 • Windows Server® 2003 SP2
 • Windows Server 2008 R1/R2
 • Windows Server 2012 R1/R2
 • Windows Hyper-V Server 2012

Wymagania systemowe

 • Pamięć: min. 2GB

 • Hypervisory

  • VMware® vSphere® 5.1, 5.0, 4.1, and 4.0
  • VMware ESX® i VMware ESXi™ 4.x and 5.x
  • Niekomercyjne VMware ESX
  • Microsoft Hyper-V

  Microsoft Exchange

  • Exchange Server 2007
  • Exchange Server 2010
  • Exchange Server 2013
  • Obsługa Single Copy Clusters
  • Obsługa Cluster Continuous Replication


  Mac® i logotyp Mac® są zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Windows® i logotyp Windows® są zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Inne nazwy są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi ich prawowitych właścicieli.