Strona główna / Strona główna / Produkty
 

Deployment Manager 11 for Small Business

Deployment Manager 11 for Small Business to idealne rozwiązanie do grupowego lub indywidualnego wdrażania systemów poprzez sieć LAN lub z nośnika rozruchowego. Rozwiązanie przeznaczone jest dla małych i średnich przedsiębiorstw, dużych organizacji, laboratoriów komputerowych i dowolnych typów instytucji z publicznie dostępnymi komputerami (biblioteki, kafejki internetowe, centra gier itp.). Produkt dostępny jest w angielskiej wersji językowej.


Dlaczego Deployment Manager 11 for Small Business?


Nienadzorowane lub ręczne wdrażanie lokalne

– najłatwiejszym sposobem na kompletne wdrożenie komputera jest dokonanie tego za pomocą środowisk rozruchowych Linux/DOS. Dzięki takiemu podejściu nie ma potrzeby wykorzystywania infrastruktury sieci. Oba środowiska oferują przyjazny użytkownikowi interfejs i posiadają sporo opcji dostosowywania. Mogą być również użyte jako wydajne rozwiązania do przywracania systemu.

Zautomatyzowane lub ręczne (za pomocą nośnika rozruchowego) ponowne wdrażanie wymaganej konfiguracji poprzez sieć

- klasyczna aplikacja produktu, najodpowiedniejsza dla szkół, kafejek internetowych itp. Za pomocą konsoli Deployment Manager można łatwo tworzyć i planować (dzięki wbudowanemu terminarzowi) sesje wdrażania dla różnych grup komputerów.

Obsługiwane przez klienta pojedyncze lub masowe wdrażanie poprzez sieć

– dzięki tej funkcjonalności można inicjować procedurę wdrażania bezpośrednio z docelowego komputera, bez konieczności używania konsoli głównej. Może to być zrobione w trybie nienadzorowanym lub ręcznym. Jeśli dwie (lub więcej) maszyny docelowe poproszą o ten sam obraz, protokół grupowy uruchomi się automatycznie. W ten sposób otrzymujemy elastyczność wdrażania obsługiwanego przez klienta w połączeniu z techniką grupową. Wszystkie sesje prowadzone przez klienta zostaną zarejestrowane i mogą być kontrolowane z głównej konsoli wdrażania.

Ponowne wdrażanie systemu na uszkodzonym komputerze (dzięki kombinacji Deployment Manager + Drive Backup)

– Deployment Manager 11 for Small Business jest w pełni kompatybilny z aplikacjami Drive Backup i Hard Disk Manager. Dzięki takiemu podejściu obrazy utworzone w celu ochrony danych mogą zostać użyte do wdrożeń.

Obsługa cyklu użytkowania komputera

– Deployment Manager 11 for Small Business można używać jako narzędzia do obsługi cyklu użytkowania komputera głównego oraz stacji roboczych. Aplikacja posiada zaawansowane środowiska ratunkowe i pozwala na:

- partycjonowanie dysku
- tworzenie i przywracanie kopii zapasowych
- optymalizację i defragmentację
- migrację systemu
- utylizację danych

Co nowego w Deployment Manager 11 for Small Business?


Funkcja Opis
Obsługa Microsoft Windows 8/8.1 Instalacja produktu i wykonywanie dowolnych operacji pod systemem operacyjnym Windows 8 - tworzenie i wdrażanie głównych obrazów systemu Windows 8
Ulepszony kreator tworzenia nośników rozruchowych Przygotowanie nośników rozruchowych Linux/DOS lub obrazów PXE
Wdrażanie adaptacyjne Pomyślne wdrażanie obrazu głównego na różnych konfiguracjach sprzętowych
Automatyczna wstępna konfiguracja Microsoft DHCP Jeśli na serwerze w sieci znajduje się Microsoft DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), zostanie on automatycznie skonfigurowany podczas instalacji serwera PXE
Większa elastyczność trybu obsługiwanego przez klienta Możliwość przeglądania aktywnych sesji i dołączania się do sesji ConstantCast poprzez identyfikator SID (Security Identifier)
Ulepszony nośnik rozruchowy Linux Pozwala na przeglądanie obrazów przeznaczonych do wdrożenia
Ulepszona konsola interfejsu graficznego Poprawa funkcjonalności interfejsu graficznego ułatwia szybkie wykonywanie operacji wdrażania
Adaptacyjne narzędzia obrazowania (Adaptive Imaging Tools) Pakiet instalacyjny Deployment Manager 11 for Small Business zawiera w standardzie unikalne narzędzie firmy Paragon Software - Adaptive Imaging Tools, pozwalające na przygotowanie uniwersalnego obrazu głównego do przyszłych operacji wdrażania na różnych typach maszyn


Pozostałe funkcje aplikacji i korzyści płynące z używania Deployment Manager 11 for Small Business:


Funkcje Korzyści
Obrazowanie dysku Tworzenie dokładnego obrazu dysku systemowego
Wdrażanie niezależne Wdrażanie za pomocą nośnika wymiennego obrazu systemu na komputer w stanie "bare metal"
Wdrażanie zdalne Zdalne uruchamianie komputera w stanie "bare metal" poprzez LAN i uruchomienie na nim wdrażania obrazu systemu. Zdalny komputer nie wymaga żadnych działań użytkownika
Konfiguracja po wdrożeniu Działania po wdrożeniu obrazu - dostosowanie struktury dysku komputera klienckiego i konfiguracja wymaganych ustawień systemu Windows (nazwa komputera, DNS, ustawienia ekranu itd.)
Konsola zdalnego wdrażania Inicjowanie, zarządzanie i nadzorowanie wszystkich sesji wdrażania z jednego miejsca
Obsługiwane przez klienta wdrażanie poprzez sieć (ConstantCast) Inicjowanie wdrażania bezpośrednio z komputera docelowego, bez konieczności używania konsoli głównej. Klienci w każdej chwili posiadają możliwość podłączenia się do sesji grupowej
Wdrażanie obiektowe (wdrażanie API) Możliwa jest integracja sesji grupowych (Multicast) z wdrożeniami obsługiwanymi przez klienta (ConstantCast) dzięki technikom wdrażania WDS/BDD/ImageX
Obrazowanie bez instalacji Tworzenie prototypowego obrazu komputera, bez konieczności instalacji zewnętrznego oprogramowania do obrazowania
Główny magazyn obrazów Specjalne miejsce przeznaczone do przechowywania obrazów. Serwer posiada bezpośredni dostęp do tego magazynu (bez konieczności udostępniania), co pozwala to uniknięcie nieautoryzowanego dostępu
Zarządzanie schematem wdrażania Tworzenie szablonów wdrażania wpływa na minimalizację czasu i kosztów wdrażania systemu
Integracja z Hard Disk Manager / Drive Backup Pozwala osiągnąć pełną ochronę danych i systemu dzięki wykorzystaniu technologii z innych rozwiązań firmy Paragon Software
Możliwość przeglądania obrazów Dostęp do obrazów kopii zapasowych całych dysków lub pojedynczych partycji i możliwość odzyskiwania z nich danych w razie potrzeby
Różnicowa kopia zapasowa Archiwizacja jedynie zmian, jakie zostały wprowadzone od ostatniego tworzenia pełnego obrazu (pozwala na znaczną redukcję rozmiaru kopii zapasowej)
Syntetyczna kopia zapasowa Zmiana dowolnej właściwości istniejącej kopii zapasowej (scalanie obrazu różnicowego z obrazem pełnym, dzielenie/łączenie obrazów, kompresja/dekompresja itp.) bez wykonywania fizycznej operacji tworzenia kopii zapasowej
Wdrażanie oparte na sesji Jednoczesne wdrażanie obrazów różnych systemów na kilka grup maszyn
Sesje automatyczne Wdrażanie obrazu systemu na wszystkie komputery podłączone do określonej sesji (komputery uruchomione poprzez sieć LAN są automatycznie podłączone do takiej sesji)
Sesje oparte na identyfikatorze Wdrażanie obrazu systemu tylko na te komputery, które zostały uruchomione za pomocą nośnika ze specyficznym identyfikatorem
Sesje oparte na adresie MAC Wdrażanie obrazu systemu tylko na komputery z autoryzowanym adresem MAC użytym jako identyfikatorem
Planowanie sesji Ustawianie harmonogramu sesji wdrażania, w celu ich regularnego uruchamiania
Wdrażanie cykliczne Podłączenie komputera do trwającej sesji w dowolnej chwili i uruchomienie wdrożenia z jej aktualnego etapu. Kiedy sesja zostanie zakończona, zostanie ona automatycznie uruchomiona ponownie aby zakończyć wdrażanie na dołączonym komputerze, co znacznie zmniejsza całkowity czas wykonywania operacji
Rozsyłanie Jednoczesny transport tych samych części obrazu na kilka zdalnych komputerów (zmniejsza ruch w sieci)
Funkcje kontroli szybkości Automatyczne odłączanie od sesji powolnych lub nie reagujących maszyn w celu utrzymania największej możliwej szybkości operacji wdrażania
Kontrola wdrażania Nadzór wykonywania dowolnej sesji wdrażania: kontrola postępu operacji, nadzór i kontrola stanu komputerów podłączonych do określonej sesji
Zintegrowany serwer Paragon PXE Server Zdalny rozruch poprzez sieć sytemu w stanie "bare metal", bez konieczności używania nośnika rozruchowego
Obsługa Wake-on-LAN Zdalne uruchamianie poprzez sieć komputerów do wdrożenia, bez konieczności używania nośnika rozruchowego
Migracje dysku twardego Kopiowanie całego dysku twardego na dysk twardy o większej lub mniejszej pojemności
Klonowanie partycji Kopiowanie określonej partycji do bloku wolnego miejsca (miejsce na dysku twardym, które nie jest przypisane do żadnej partycji)
Automatyczna zmiana rozmiaru partycji Automatyczne zwiększanie lub zmniejszanie rozmiaru partycji
Przyrostowa kopia zapasowa Kopiowanie zmian, jakie zostały wprowadzone od momentu ostatniej operacji kopiowania dysku twardego. Po dokonaniu porównania pomiędzy ostatnią kopią dysku twardego, a jego aktualnym stanem, zaktualizowane zostaną jedynie te sektory, które uległy zmianie, co znacznie zmniejsza ilość danych do zapisania
Technologia Hot Copy Przetwarzanie zablokowanych partycji dysku twardego, bez konieczności przerywania pracy i ponownego uruchamiania systemu operacyjnego
Kreator tworzenia nośnika rozruchowego Tworzenie nośnika rozruchowego (CD/DVD) lub obrazu PXE opartego na Linux/DOS, do przygotowania komputera klienckiego do procedury wdrażania
Wdrażanie ręczne Rozruch maszyny z nośnika rozruchowego i inicjacja wdrażania z użyciem obrazu systemu znajdującego się na tym nośniku lub w zdalnym magazynie obrazów
Microsoft Sysprep Po zakończeniu procedury wdrażania serwer wdrażania automatycznie wysyła do komputera zdalnego wymagany plik konfiguracyjny Sysprep
Aktualizacja plików Automatyczna aktualizacja plików i wpisów .ini, po zakończeniu procedury wdrażania
Obsługa skryptów Wykonywanie skryptów, utworzonych z użyciem dowolnego narzędzia firmy Paragon Software, w celu wykonania, po zakończeniu procedury wdrażania, wymaganych operacji partycjonowania lub tworzenia kopii zapasowej
Uruchamianie wybranych aplikacji Uruchamianie wybranych aplikacji po zakończeniu procedury wdrażania


Obsługiwane dyski twarde i nośniki wymienne:

 • Równoległe dyski twarde ATA (IDE)
 • Szeregowe dyski twarde ATA (SATA)
 • Zewnętrzne dyski twarde SATA (eSATA)
 • SSD (Solid State Drive)
 • Dyski twarde SCSI
 • Wszystkie poziomy kontrolerów SCSI, IDE i SATA RAID
 • IEEE 1394 (FireWire) i USB 1.0/2.0
 • ZIP®, Jazz® i inne nośniki wymienne
 • Karty pamięci PC


 • Wymagania systemowe - serwer wdrażania:

  • Systemy operacyjne: Windows 2000/XP/2003/Vista/7/2008 i XP/2003/Vista/7/2008/2008 R2 64 bity
  • Karta sieciowa min. 100 Mb/s
  • Otwarte porty w zaporze sieciowej dla TCP/UDP: od 2017 do N, gdzie N zależy od maksymalnej liczby uruchomionych jednocześnie sesji, obsługa PXE
  • Procesor: Intel Pentium lub kompatybilny, min. 300 MHz
  • Pamięć RAM: min. 256 MB
  • Karta graficzna SVGA i monitor
  • Mysz (zalecana)


  Wymagania systemowe - moduł docelowy:

  • Procesor: Intel Pentium lub kompatybilny, min. 300 MHz
  • Pamięć RAM: min. 128 MB
  • Karta sieciowa min. 100 Mb/s
  • Karta interfejsu sieciowego z włączonym PXE (zalecane)
  • Obsługa Wake-up on LAN (zalecane)


  Wymagania systemowe - narzędzie obrazowania:

  • Procesor: Intel Pentium lub kompatybilny, min. 300 MHz
  • Pamięć RAM: min. 256 MB
  • Internet Explorer 5.0 (lub nowszy)
  • Karta graficzna SVGA i monitor
  • Mysz


  Systemy operacyjne możliwe do wdrożenia:

  • Windows 8/8.1 (32/64 bity)
  • Windows 7 (32/64 bity)
  • Windows Server 2008 R2 (64 bity)
  • Windows Server 2008 (32/64 bity)
  • Windows Vista (32/64 bity)
  • Windows Server 2003 (32/64 bity)
  • Windows Small Business Server 2003 (32/64 bity)
  • Windows XP (32/64 bity)
  • Windows 2000 (32 bity)  Pobierz podręcznik użytkownika do programu Deployment Manager 11 for Small Business  Zapoznaj się z konsolą programu Deployment Manager 11 for Small Business
  Mac® i logotyp Mac® są zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Windows® i logotyp Windows® są zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Inne nazwy są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi ich prawowitych właścicieli.