Strona główna / Strona główna / Produkty
 

Partition Manager 15 Professional

Partition Manager 15 Professional to efektywne narzędzie do zaawansowanego partycjonowania dysków twardych i optymalizacji miejsca przeznaczonego na magazynowanie danych. Dzięki Partition Manager 15 Professional maksymalizujesz wydajność fizycznych i wirtualnych stacji roboczych pod kontrolą systemu operacyjnego Windows. Produkt dostępny jest w angielskiej wersji językowej.Partition Manager 15 Professional oferuje najnowsze technologie w zarządzaniu wolnostojącymi środowiskami systemu operacyjnego Microsoft Windows, zarówno w środowisku fizycznym jak i wirtualnym.


Partition Manager 15 Professional to:

 • Nowy silnik partycjonowania - więcej funkcji, szybszy oraz bezpieczniejszy
 • Obsługa dysków SSD, AFD, o pojemności 2TB+ oraz o rozmiarze sektorów innym niż 512B
 • Automatyczne wyrównywanie partycji zwiększa wydajność magazynu
 • Bezpieczna technologia Connect VD do zarządzania magazynami wirtualnymi
 • Zadania tworzenia kopii zapasowych oraz odzyskiwania
 • Wszechstronne środowiska ratunkowe
 • Narzędzie do partycjonowania z dodatkowymi funkcjami zabezpieczającymi
 • Obsługa Windows 10
 • Obsługa konfiguracji GPT/uEFI


Dlaczego Partition Manager 15 Professional?


 • Najszybszy i najbezpieczniejszy silnik partycjonowania dostępny na rynku - nasz produkt wykonuje zadania przy minimalnym wysiłku i ryzyku
 • Dowolny typ migracji dla Windows 2000 oraz nowszych platform (P2V, przywracanie P2V, V2P, V2V, P2P, migracje systemu operacyjnego na dysk SSD itp.)
 • Automatyczne wyrównywanie partycji pozwala na jak najlepsze wykorzystanie fizycznych i wirtualnych magazynów (aktywne zawsze podczas operacji tworzenia/przenoszenia, redystrybucji/zmiany rozmiaru, kopiowania przywracania ze zmianą rozmiaru)
 • Obsługa nowoczesnych dysków twardych o dużej pojemności (2.2TB+) pod systemem operacyjnym Windows XP i nowszymi platformami (GPT Loader)
 • Dowolne miejsce docelowe dla kopii zapasowych, włączając w to lokalnie zamontowane/odmontowane partycje, zewnętrzne magazyny, dyski CD/DVD/Blu-ray, udziały sieciowe, serwery FTP/SFTP oraz specjalnie zabezpieczona partycja ukryta (Backup Capsule)
 • Dyferencyjne i inkrementalne kopie zapasowe pozwalają na różne znaczniki czasowe bez duplikacji, co minimalizuje zużycie miejsca magazynu kopii zapasowych
 • Planowanie zadań i generowanie skryptów pozwala połączyć kilka operacji w jedno zadanie oraz automatycznie je uruchomić
 • Operacje z dyskami wirtualnymi, tak jakby były fizycznymi (Connect VD)
 • Szybka wymiana danych pomiędzy fizycznymi a wirtualnymi dyskami, pomiędzy dyskami różnych dostawców lub pomiędzy dyskiem wirtualnym, a jego migawką
 • Optymalizacja systemu plików NTFS (defragmentacja oraz zmniejszanie MFT)
 • Zaawansowany system filtrów automatyzuje proces tworzenia zawartości kopii zapasowej, poprzez wykluczenie zbędnych danych)
 • Łatwe zarządzanie kilkoma systemami operacyjnymi na jednym komputerze


Główne funkcje programu i korzyści płynące z używania Partition Manager 15 Professional:


Funkcje Korzyści
Nowy Silnik partycjonowania Firma Paragon zastosowała całkowicie nowy silnik dla zadań partycjonowania. W rezultacie otrzymaliśmy bardzo mocny silnik, który pracuje ze wszystkimi technologiami nowoczesnych dysków twardych.
Nowość! Dzielenie partycji Możesz oddzielić system operacyjny i dane lub różnego rodzaju dane, poprzez dzielenie jednej partycji na dwie różne partycje tego samego typu i z tym samym systemem plików, co zapewnia większą efektywność w organizacji danymi oraz bezpieczeństwo.
Obsługa najnowszych rozwiązań sprzętowych Obsługa nowego sprzętu: dyski SSD, dyski AFD, dyski 2.2TB+ i dyski z sektorami o rozmiarze innym niż 512B. Wsparcie dla USB 3.0
PAT (Paragon Alignment Tool) Wyrównuje partycje do sektorów dysku fizycznego, zwiększając wydajność magazynów (aktywne zawsze podczas operacji tworzenia/przenoszenia, redystrybucji/zmiany rozmiaru, kopiowania przywracania ze zmianą rozmiaru)
Opcje obrazowania dysku Chroni pojedyncze partycje lub całe dyski przy minimalnym wysiłku
Tryb tylko do odczytu dla dysków wirtualnych Montowanie dysków wirtualnych w trybie tylko do odczytu zapewnia bezpieczeństwo dla danych podczas operacji na dyskach wirtualnych
Nowość! Technologia Connect VD Podłączanie dysku wirtualnego jakby był zwyczajnym dyskiem fizycznym, pozwala na uzyskanie pełnej funkcjonalności dysków fizycznych w środowisku wirtualnym. Masz teraz możliwość:
 • Montowania kopii zapasowych Paragon (obrazy .pbf)
 • Montowania dysków wirtualnych w trybie bezpiecznym. Jest to specjalny tryb odczytu/zapisu, w którym wszystkie zmiany dokonane na podłączonym dysku zostają zapisane do migawki, co zapewnia bezpieczeństwo dla oryginalnej zawartości dysku. Jeśli jest to konieczne, migawkę można później scalić z jej nadrzędnym dyskiem za pomocą standardowych narzędzi oprogramowania do wirtualizacji
Obsługa większości maszyn wirtualnych MS Virtual PC; VMware Workstation 10.0; VMware Fusion, Hyper V and Oracle VirtualBox 4
Nowość! Wbudowany Kreator tworzenia nośnika ratunkowego 3.0 Tworzy rozruchowy nośnik ratunkowy na urządzeniu zewnętrznym. Tryb zaawansowany pozwala skonfigurować ustawienia sieciowe oraz dołączyć dodatkowe sterowniki
Kreator tworzenia kopii zapasowych Tworzenie kopii zapasowych partycji lub całych dysków twardych
Kreator tworzenia kopii zapasowych na dyskach wirtualnych Tworzenie kopii zapasowych partycji lub całych dysków twardych w formacie pVHD - specjalnym dysku wirtualnym, zoptymalizowanym do przechowywania kopii zapasowych maszyn fizycznych lub wirtualnych.
Kreator przywracania Przywracanie całych dysków pojedynczych partycji lub całego systemu z wcześniej utworzonej kopii zapasowej
Przywracanie selektywne Pozwala łatwo przywrócić pojedyncze pliki lub foldery z obrazu kopii zapasowej
Technologia Smart Partition Technologia ta zapewnia bezpieczeństwo podczas operacji partycjonowania dysku twardego
Technologia Paragon Power Shield Zapewnia spójność danych w razie awarii sprzętu lub systemu
Technologia Paragon Hot Resize Pozwala na zwiększenie partycji NTFS bez konieczności ponownego uruchamiania systemu
Test powierzchni Test powierzchni partycji oraz bloków wolnego miejsca pozwala zminimalizować ryzyko utraty danych poprzez automatyczne wykrycie niestabilnych oraz złych sektorów
Sprawdzanie spójności systemu plików Pozwala na wykrycie błędów w systemie przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji na partycji
Menedżer rozruchu Łatwe zarządzanie kilkoma systemami operacyjnymi na jednym komputerze
Scalanie partycji Łączenie miejsca na dysku, które oryginalnie należy do dwóch sąsiadujących partycji (NTFS, FAT16/FAT32), w jedną, większą partycję
Redystrybucja wolnego miejsca Zwiększanie wolnego miejsca na jednej partycji poprzez zabranie nieprzydzielonego miejsca na dysku lub nieużywanego miejsca na innej partycji
Optymalizacja systemu plików NTFS Defragmentacja i zmniejszanie MFT, pozwala na najlepsze wykorzystanie systemu plików NTFS
Przywracanie selektywne Łatwe wyodrębnianie plików i folderów z obrazu kopii zapasowej za pomocą kreatora przywracania (Restore Wizard) bez potrzeby przywracania całego obrazu
Korektor rozruchu Naprawia większość problemów z rozruchem, dzięki czemu zmniejsza ilość błędów programowych i wywołanych przez użytkownika oraz błędów spowodowanych aktywnością wirusów sektora rozruchowego
Konwersja systemu plików HFS Konwersja dowolnej wersji systemu plików NTFS do systemu plików Apple HFS oraz odwrotnie bez konieczności ponownego formatowania
Odzyskiwanie ratunkowe Apple BootCamp Chroni dwusystemowe komputery Mac ze strony systemu Windows lub w środowisku odzyskiwania Linux


Obsługiwane dyski twarde i nośniki wymienne:

 • Dyski SSD, AFD oraz o rozmiarze sektorów innym niż 512B
 • Duże dyski twarde (2.2TB+)
 • Równoległe dyski twarde ATA (IDE)
 • Szeregowe dyski twarde ATA (SATA)
 • Zewnętrzne dyski twarde SATA (eSATA)
 • Dyski twarde SCSI
 • Obsługa RAID (sprzętowa i programowa)
 • CD-R/RW
 • DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD+/-R (DL)
 • BD-R, BD-RE
 • Urządzenia USB 1.x/2.0/3.0 i urządzenia IEEE 1394 (FireWire)
 • Karty pamięci PC


Obsługiwane schematy partycjonowania:

 • MBR (Master Boot Record)
 • GPT (GUID Partition Table)
 • Microsoft Dynamic Disk (zwykły, łączony, rozłożony, dublowany, RAID-5)


Obsługiwane systemy plików:

 • NTFS (v1.2, v3.0, v3.1)
 • FAT16, FAT32
 • Linux Ext2FS, Ext3FS, Ext4FS
 • Linux Swap
 • Apple HFS+
 • Inne systemy plików (w trybie sektor po sektorze)


Wymagania systemowe (do instalacji w systemie Windows):

 • Procesor: Intel Pentium lub kompatybilny, min. 300 MHz
 • Pamięć RAM: min. 256 MB (zalecane min. 512 MB)
 • Wolne miejsce na dysku twardym: 250 MB (podczas instalacji wymagane dodatkowe miejsce do 1 GB)
 • Internet Explorer 5.0 (lub nowszy)


Wymagania systemowe (dla środowiska ratunkowego Linux/DOS):

 • Procesor: Intel Pentium lub kompatybilny, min. 300 MHz
 • Pamięć RAM: min. 256 MB
 • Karta graficzna SVGA i monitor
 • Mysz


Obsługiwane systemy operacyjne:

 • Nowość! Windows 8.1 (32/64 bity)
 • Windows 8 (32/64 bity)
 • Windows 7 (32/64 bity)
 • Windows Vista
 • Windows 2000 Professional SP4
 • Windows XP Home Edition
 • Windows XP Professional


Obsługiwane oprogramowanie do wirtualizacji dla Connect VD

 • Microsoft Virtual PC 2007
 • Microsoft Windows Virtual PC
 • Oracle Virtual Box 1.0-4.x
 • VMware Player
 • VMware Workstation
 • VMware Fusion

Obsługiwane typy wirtualnych dysków twardych

 • Microsoft - Virtual Hard Disk (VHD)
 • VMware - Virtual Machine Disk Format (VMDK)
 • Oracle - Virtual Desktop Image (VDI)
 • Kopie zapasowe Paragon(PBF)Mac® i logotyp Mac® są zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Windows® i logotyp Windows® są zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Inne nazwy są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi ich prawowitych właścicieli.